Landgoed De Kloosterhof Woudenberg 
                                 

De Stichting

De Stichting heeft tot doel het economisch duurzaam behouden, in stand houden, ontwikkelen van het NSW Landgoed De Kloosterhof te Woudenberg en het daarmee samenhangende cultureel erfgoed, daarmee draagt zij bij aan het behouden van de biodiversiteit in brede zin. Ook stelt de Stichting zich ten doel een bijdrage te leveren aan de voorlichting en educatie van de plaatselijke bevolking en geïnteresseerden over natuur en cultuur en daarnaast het stimuleren van de lokale sociaal-economische ontwikkeling en duurzaamheid in de regio Woudenberg e.o in brede zin. 

Dat doel wordt behaald door: het actief bos- en natuurbehoud verrichten, het exploiteren van de karakteristieke landbouwgronden, het veiligstellen en ontwikkelen van de natuurgebieden en de daarbij levende bedreigde dieren en planten, het verbeteren van de natuurwaarden in de voor het publiek toegankelijke natuur, het aanleggen van wandelpaden en routes in het prachtige wandelgebied, het aanleggen van een educatieve tuin met een actieve educatie van schooljeugd, het huisvesten van een bijentuin en imkerij met de verkoop van streekproducten, het was mogelijk inzetten van vrijwilligers potentieel op basis van sociale werkplek, een leerbedrijf worden en een ontmoetingsplaats zijn voor duurzame biologische ondernemers in spe en natuurliefhebbers. 

 Stichting Landgoed De Kloosterhof

Ekris 72

3931PX Woudenberg

KvK 71241795

Iban NL 82 INGB 0008 1068 71

info@landgoeddekloosterhof.nl